Komunikat nr 4

Informujemy, że test będzie trwał 50 minut i odbędzie się 04 grudnia wg. harmonogramu:

godz. 08:00-08:50 – gr.1 – okręgi: Białystok, Gdynia, Jelenia Góra
godz. 09:05-09:55 – gr.2 – okręgi: Gliwice, Kraków
godz. 10:10-11:00 – gr.3 – okręgi: Lublin, Łódź, Poznań
godz. 11:15-12:05 – gr.4 – okręgi: Rzeszów, Szczecin, Warszawa

Uczniowie są proszeni o logowanie na 5-10 minut przed startem a po zakończeniu o wylogowanie z platformy.

Test próbny przewidujemy w dniach: 27-29.11.2023 r.
27.11.2023 r. w godz. 08:00 – 24:00
28.11.2023 r. w godz. 17:00 – 24:00
29.11.2023 r. w godz. 08:00 – 15:30

W dniach 23-30.11.2023 w godzinach pracy CET przewidujemy ewentualne rozwiązywanie problemów z logowaniem.
Kontakt z CET wyłącznie w sprawach logowania na platformę tylko przez e-mail: cet@pum.edu.pl z dopiskiem w temacie: 28 OWoŻ logowanie.

W tym tygodniu na adresy e-mail uczestników zostanie wysłana instrukcja ze sposobem pierwszego zalogowania. Oprócz tego znajdzie się informacja w jakich godzinach uczestnicy eliminacji okręgowych będą się mogli zdalnie logować na platformie w poszczególne dni.

W przypadku podania złego adresu e-mail nie będziemy prowadzili śledztwa, aby korygować błędnie podane dane. Podobnie jest z numerami telefonów, gdyż na nich opiera się konstrukcja loginu do platformy.

Prosimy, aby rodzice w sprawach swoich dzieci nie dzwonili do CET.

W ramach ustalonych godzin trwania testu dla danych okręgów nie przewidujemy zmian, tzn. dany okręg pisze w całości w wyznaczonym czasie. Podobnie nie przewidujemy zmiany godzin testu dla danego okręgu, bo może to zaburzyć równomiernemu rozłożeniu ruchu na platformie egzaminacyjnej.