Komunikat nr 3

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe:
Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe (i z powrotem) może nastąpić:
  1. Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, Intercity w przypadku ich braku również ekspres Intercity lub autobus. Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób. Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko /DRUKOWANYMI LITERAMI/ uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów. Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 07 grudnia 2023 r. Po tym terminie zwroty nie zostaną rozliczone.
  2. Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowości jadą na eliminacje okręgowe uczniowie z więcej niż jednej szkoły, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Koszt przejazdu dla jednej osoby nie powinien być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I.

Załączniki:

Koszty podróży_28_zwrot na podst. biletów_FORMULARZ_e.okr.

Koszty podróży_28_zwrot na podstawie FAKTURA_e. okręgowe