Komunikat nr 5

Szanowni Państwo
Informujemy, że część druga eliminacji (test), zgodnie z informacją podaną wcześniej,  pisany będzie w macierzystej szkole każdego uczestnika w dniu 04 grudnia 2023 r., to znaczy w poniedziałek zgodnie z harmonogramem , który ukazał się na stronie olimpiady w dniu 21 listopada 2023r.  W każdej szkole powołana jest Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek. Dyrektor szkoły z przewodniczącym komisji szkolnej zdecyduje, którzy nauczyciele będą nadzorować przebieg eliminacji. Uczniowie powinni pisać test pod nadzorem dwóch nauczycieli.
Ograniczenie zastosowane przez CET uniemożliwiają współpracę uczniów w czasie pisania testu (ograniczony czas, kolejność pytań różna dla każdego ucznia, brak możliwości powrotu do pytań już zaznaczonych).