Wyniki eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Wyniki eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu Czytaj więcej »

Komunikat nr 5

Szanowni Państwo
Informujemy, że część druga eliminacji (test), zgodnie z informacją podaną wcześniej,  pisany będzie w macierzystej szkole każdego uczestnika w dniu 04 grudnia 2023 r., to znaczy w poniedziałek zgodnie z harmonogramem , który ukazał się na stronie olimpiady w dniu 21 listopada 2023r.  W każdej szkole powołana jest Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek. Dyrektor szkoły z przewodniczącym komisji szkolnej zdecyduje, którzy nauczyciele będą nadzorować przebieg eliminacji. Uczniowie powinni pisać test pod nadzorem dwóch nauczycieli.
Ograniczenie zastosowane przez CET uniemożliwiają współpracę uczniów w czasie pisania testu (ograniczony czas, kolejność pytań różna dla każdego ucznia, brak możliwości powrotu do pytań już zaznaczonych).

Komunikat nr 5 Czytaj więcej »

Komunikat nr 4

Informujemy, że test będzie trwał 50 minut i odbędzie się 04 grudnia wg. harmonogramu:

godz. 08:00-08:50 – gr.1 – okręgi: Białystok, Gdynia, Jelenia Góra
godz. 09:05-09:55 – gr.2 – okręgi: Gliwice, Kraków
godz. 10:10-11:00 – gr.3 – okręgi: Lublin, Łódź, Poznań
godz. 11:15-12:05 – gr.4 – okręgi: Rzeszów, Szczecin, Warszawa

Komunikat nr 4 Czytaj więcej »

Komunikat nr 3

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe:
Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe (i z powrotem) może nastąpić:
  1. Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, Intercity w przypadku ich braku również ekspres Intercity lub autobus. Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób. Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko /DRUKOWANYMI LITERAMI/ uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów. Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 07 grudnia 2023 r. Po tym terminie zwroty nie zostaną rozliczone.
  2. Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowości jadą na eliminacje okręgowe uczniowie z więcej niż jednej szkoły, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Koszt przejazdu dla jednej osoby nie powinien być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I.

Załączniki:

Koszty podróży_28_zwrot na podst. biletów_FORMULARZ_e.okr.

Koszty podróży_28_zwrot na podstawie FAKTURA_e. okręgowe

Komunikat nr 3 Czytaj więcej »

Komunikat nr 2

Informacja o przebiegu eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w roku szkolnym 2023/2024

1. Eliminacje okręgowe składają się z testu oraz zadania praktycznego.
2. Test odbędzie się on-line w dniu 04 grudnia 2023 r. Więcej informacji w następnym komunikacie.
3. Zadanie praktyczne zgodnie z regulaminem polega na wykonaniu projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia.
4. Zadanie praktyczne wykonywane będzie w siedzibie okręgu w dniu 01 grudnia 2024 r.
5. Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego to 90 minut. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Więcej informacji zostanie przesłanych do szkoły przez Komisję Okręgową.
6. Nie wolno będzie używać kalkulatorów ani innych urządzeń elektronicznych.
7.Aby ułatwić liczenie przyjęto działania tylko na liczbach całkowitych.
8. Każdy uczestnik otrzyma dodatkową czystą kartkę na brudnopis.
9. Wszystkie zdania praktyczne ze wszystkich 11 okręgów sprawdzane będą przez Komisję Oceniającą w Szczecinie.

Komunikat nr 2 Czytaj więcej »