Wyniki eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

1. Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu pobierz
2. Wyciąg z protokołu (wyniki) XXVIII eliminacji okręgowych:
pobierz protokół okręgu Białystok
pobierz protokół okręgu Gdynia
pobierz protokół okręgu Gliwice
pobierz protokół okręgu Jelenia Góra
pobierz protokół okręgu Kraków
pobierz protokół okręgu Lublin
pobierz protokół okręgu Łódź
pobierz protokół okręgu Poznań
pobierz protokół okręgu Rzeszów
pobierz protokół okręgu Szczecin
pobierz protokół okręgu Warszawa
3. Test+Karta odpowiedzi do testu z XXVIII eliminacji okręgowych pobierz
4. Zadanie praktyczne z XXVIII eliminacji okręgowych pobierz
5. Kryteria oceny zadania praktycznego pobierz
6. Dyplomy i upominki dla najlepszych uczestników w eliminacjach okręgowych wysyłać będziemy w II dekadzie stycznia 2024 r. na adres szkoły uczestnika.
7. Informację dotyczącą etapu centralnego z ankietą uczestnika i zgłoszeniem opiekuna
udostępnimy 16 stycznia 2024 r. na naszej stronie www.owoz.pl, w zakładce „aktualności”.

Informacja dotycząca wyników XXVIII OWoZ

Szanowni Państwo wyniki eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej olimpiady w dniu 30 grudnia br.

Komunikat nr 5

Szanowni Państwo
Informujemy, że część druga eliminacji (test), zgodnie z informacją podaną wcześniej,  pisany będzie w macierzystej szkole każdego uczestnika w dniu 04 grudnia 2023 r., to znaczy w poniedziałek zgodnie z harmonogramem , który ukazał się na stronie olimpiady w dniu 21 listopada 2023r.  W każdej szkole powołana jest Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek. Dyrektor szkoły z przewodniczącym komisji szkolnej zdecyduje, którzy nauczyciele będą nadzorować przebieg eliminacji. Uczniowie powinni pisać test pod nadzorem dwóch nauczycieli.
Ograniczenie zastosowane przez CET uniemożliwiają współpracę uczniów w czasie pisania testu (ograniczony czas, kolejność pytań różna dla każdego ucznia, brak możliwości powrotu do pytań już zaznaczonych).

Komunikat nr 4

Informujemy, że test będzie trwał 50 minut i odbędzie się 04 grudnia wg. harmonogramu:

godz. 08:00-08:50 – gr.1 – okręgi: Białystok, Gdynia, Jelenia Góra
godz. 09:05-09:55 – gr.2 – okręgi: Gliwice, Kraków
godz. 10:10-11:00 – gr.3 – okręgi: Lublin, Łódź, Poznań
godz. 11:15-12:05 – gr.4 – okręgi: Rzeszów, Szczecin, Warszawa

Komunikat nr 3

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe:
Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe (i z powrotem) może nastąpić:
  1. Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, Intercity w przypadku ich braku również ekspres Intercity lub autobus. Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób. Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko /DRUKOWANYMI LITERAMI/ uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów. Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 07 grudnia 2023 r. Po tym terminie zwroty nie zostaną rozliczone.
  2. Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowości jadą na eliminacje okręgowe uczniowie z więcej niż jednej szkoły, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Koszt przejazdu dla jednej osoby nie powinien być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I.

Załączniki:

Koszty podróży_28_zwrot na podst. biletów_FORMULARZ_e.okr.

Koszty podróży_28_zwrot na podstawie FAKTURA_e. okręgowe

Komunikat nr 2

Informacja o przebiegu eliminacji okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w roku szkolnym 2023/2024

1. Eliminacje okręgowe składają się z testu oraz zadania praktycznego.
2. Test odbędzie się on-line w dniu 04 grudnia 2023 r. Więcej informacji w następnym komunikacie.
3. Zadanie praktyczne zgodnie z regulaminem polega na wykonaniu projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia.
4. Zadanie praktyczne wykonywane będzie w siedzibie okręgu w dniu 01 grudnia 2024 r.
5. Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego to 90 minut. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Więcej informacji zostanie przesłanych do szkoły przez Komisję Okręgową.
6. Nie wolno będzie używać kalkulatorów ani innych urządzeń elektronicznych.
7.Aby ułatwić liczenie przyjęto działania tylko na liczbach całkowitych.
8. Każdy uczestnik otrzyma dodatkową czystą kartkę na brudnopis.
9. Wszystkie zdania praktyczne ze wszystkich 11 okręgów sprawdzane będą przez Komisję Oceniającą w Szczecinie.

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,
informujemy, że zawody II stopnia będą polegać na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, kelnerstwa, żywności i żywienia oraz wykonaniu  zadania praktycznego w formie projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia. Test odbędzie się 04 grudnia 2023r. on-line. Wszyscy uczestnicy piszą test obowiązkowo w swoich macierzystych szkołach w wyznaczonych godzinach (terminarz będzie podany w oddzielnym komunikacie). Zadanie praktyczne (na papierze) będzie rozwiązywane w siedzibach poszczególnych okręgów w dniu 01 grudnia 2023 r. (terminarz będzie podany w oddzielnym komunikacie).

Biblioteczka

Uprzejmie informujemy że w stopce został dodany link do strony Księgarni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na której można kupić podręczniki.

Harmonogram Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Harmonogram Olimpiady Wiedzy o Żywieniu został opublikowany w sekcji Dokumenty. Można również się z nim zapoznać klikając –>tutaj