Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole”
prof. Jan Gawęcki

Tematyką wiodąca najbliższej edycji będą:
Mięso i przetwory mięsne - technologia i zastosowanie
w żywieniu

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Aktualności

W tym miejscu zapoznasz się z najnowszymi informacjami

Komitet Głowny

Zapoznaj się ze składem Komitetu Głównego

Terminarz

Zapoznaj się z harmonogramem terminów

Wykaz okręgów

Zapoznaj się z wykazem okręgów

Laureaci

Poznaj Laureatów wszystkich edycji Olimpiad