Aktualności

W tym miejscu zapoznasz się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Olimpiady

Szanowni Państwo,
informujemy, że w tym roku ze względu na późny termin ogłoszenia konkursu na organizację Olimpiady przez MEiN nie przygotowaliśmy książeczki z tematyką wiodącą. Proszę korzystać z literatury podanej w programie merytorycznym Olimpiady.

Program 27 Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Harmonogram zawodów trzech edycji Olimpiady

Wykaz okręgów i skład Komisji Okręgowych

Druk zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie

Druk protokołu z eliminacji szkolnych Olimpiady

Biblioteczka

Informator o XXVII Olimpiady

Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe

Formularz -Zwrot kosztów podróży uczestnikom na podstawie faktury

Formularz – Zwrot kosztów na podstawie biletów