Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,
informujemy, że zawody II stopnia będą polegać na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, kelnerstwa, żywności i żywienia oraz wykonaniu  zadania praktycznego w formie projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia. Test odbędzie się 04 grudnia 2023r. on-line. Wszyscy uczestnicy piszą test obowiązkowo w swoich macierzystych szkołach w wyznaczonych godzinach (terminarz będzie podany w oddzielnym komunikacie). Zadanie praktyczne (na papierze) będzie rozwiązywane w siedzibach poszczególnych okręgów w dniu 01 grudnia 2023 r. (terminarz będzie podany w oddzielnym komunikacie).