prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska
Przewodniczący
Nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
prof. dr hab. Danuta Górecka
Zastępca przewodniczącego
Emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
prof. dr hab. Józef Korczak
Sekretarz naukowy
Emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
Sekretarz naukowy
Nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy
Członek Komitetu
Emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie.
dr n. med. Dominika Jamioł-Milc
Członek Komitetu
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
dr n. med. Marta Skórka-Majewicz
Członek Komitetu
Asystent w Zakładzie Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Bogusława Pęciak
mgr inż. Bogusława Pęciak
Członek Komitetu
Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego, dyplomowany nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zastępca koordynatora – kierownika organizacyjnego Olimpiady przez 26 lat.
prof. dr hab. Jan Gawęcki
Honorowy przewodniczący
Emerytowany nauczyciel akademicki z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
dr n. med. Adam Grzegrzółka
Koordynator
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, nauczyciel dyplomowany biologii, nauczyciel akademicki.
Małgorzata Stańczyk-Dunaj
dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj
Zastępca koordynatora
Adiunkt w Zakładzie Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk prof. ZUT
Członek Komitetu
Nauczyciel akademicki Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
dr inż. Małgorzata Kulczak
Członek Komitetu
Emerytowany nauczyciel akademicki w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu.
dr n. med. Wojciech Żwierełło
Członek Komitetu
Adiunkt w Zakładzie Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
mgr inż. Halina Limanówka
Członek Komitetu
Emerytowany doradca metodyczny i dyplomowany nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, koordynator – kierownik organizacyjny Olimpiady przez 26 lat.
mgr inż. Łukasz Małecki
Członek Komitetu
Nauczyciel dyplomowany kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
dr Kamila Kuźmicz
Członek Komitetu
Nauczyciel początkujący kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.