Komitet Główny

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Gutowska

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska – nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie.

Gawęcki

Honorowy przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Gawęcki – emerytowany nauczyciel akademicki z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.

DGórecka

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Danuta Górecka – emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

adas2

Koordynator:

dr n. med. Adam Grzegrzółka – dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, nauczyciel dyplomowany biologii, nauczyciel akademicki.

Józef Korczak

Sekretarz naukowy:

prof. dr hab. Józef Korczak – emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

prof-dr-hab-n-med-ewa-stachowska-szczecin

Sekretarz naukowy:

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydziału Nauk
o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Anna Kołłajtis_Dołowy

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy – emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie.

Małgorzata Szewczuk

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk prof. ZUT – nauczyciel akademicki Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Karolina Jakubczyk

dr hab. n. med. inż. Karolina Jakubczyk – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

dr inż. Małgorzata Kulczak – emerytowany nauczyciel akademicki w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu.

dr n. med. Dominika JamiołMilc – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Małgorzata Stańczyk-Dunaj

dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj adiunkt w Zakładzie Chemii Medycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

zdjecie -J.Szymańska-Pasternak

dr n. chem. Jolanta Szymańska-Pasternakadiunkt w Zakładzie Chemii Medycznej, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Halina Limanówska

mgr inż. Halina Limanówka – emerytowany doradca metodyczny i dyplomowany nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, koordynator – kierownik organizacyjny Olimpiady przez 26 lat.

Bogusława Pęciak

mgr inż. Bogusława Pęciak – kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego, dyplomowany nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zastępca koordynatora – kierownika organizacyjnego Olimpiady przez 26 lat.

Łukasz_Małecki

mgr inż. Łukasz Małecki – nauczyciel dyplomowany kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.